Кибер Екология, брой 1, 2017 година

Съдържание

Понятието отговорност, мислено през опита на незрящия човек
Д-р Боряна Бунджулова
Онлайн | PDF

География на социалните мрежи: механизми за удържане на колективна идентичност 
Росица Дикова
Онлайн | PDF

Философия на кибернетичната война
(теоретични аспекти на съвременните, военни доктрини)

Георги Тодоров Герасимов  
Онлайн | PDF

Виртуален контрол при прехода от консуматорско към информационно (пост-консуматорско) общество
Александър Л. Гънгов
Онлайн | PDF

Виртуалният свят – репрезентация на репрезентацията
Анета Карагеоргиева
Онлайн | PDF

Етика 2.0 или има ли етика в Интернет?
Красимира Манова
Онлайн | PDF

Пролегомени към една философска  киберантропология
Силвия Минева
Онлайн | PDF

Виртуализираният човек и неговата идентичност 
Ангел Н. Николов
Онлайн | PDF

The game of man with nature and the planet: Technics – technology; Being
Soterios Theocharides
Онлайн | PDF

The Formation of Public Opinions in Social Media (Case Study: The Media Resonance of “Charlie Hebdo” in Global and Bulgarian Social Media)
Minka Zlateva, Desislava Manova-Georgieva
Онлайн | PDF