Кибер Екология, брой 2, 2017 година

Съдържание

Кибер-знание
Христо Вълчев
Онлайн | PDF

Отношението разум-тяло във философията на Рой Ууд Селърс
Красимир Киров
Онлайн | PDF

Човекът, роботите и BIG DATA
д-р Александър Лазаров
Онлайн | PDF

Възможности за оценяване нафилософското образованиес оглед на тенденциите в развитиетона академичното знание днес
д-р Десислава Дамянова
Онлайн | PDF

Защо в България вместо философия се преподава история?
Доц. д-р Димитър Елчинов
Онлайн | PDF

Екологичен манифест
Вихрен Митев
Онлайн | PDF

Гладко и прозрачно – реалност ала виртуалност (естетически модификации на виртуалността)
д-р Петър Пламенов
Онлайн | PDF

Social and Ethical Dimensions of the globalized Postmodernity
Dr.Stylianos Erodotou
Онлайн | PDF