Home > Новини и отзиви > ХII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА: “Морал и етика на справедливостта в съвременното българско общество”

ХII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА: “Морал и етика на справедливостта в съвременното българско общество”

СЕКЦИЯ „ЕТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” КЪМ
ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН
ФОНДАЦИЯ“СОЛИДАРНО ОБЩЕСТВО“
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РОССОТРУДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ
ОРГАНИЗИРАТ
ДВАНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА
МОРАЛ И ЕТИКА НА СПРАВЕДЛИВОСТТА В
СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО
18 ноември, 2016 г.
Руски културно-информационен център – София
ул. „Шипка“ 34

Дванадесетата национална конференция по етика е посветена на справедливостта – един от най-важните елементи във функционирането на морала, правото, икономиката, политиката, религията – на всички нормативни системи във всяко общество. Предложението за едно справедливо общество стои в основата на първото голямо произведение на нормативната етика, политика, право в историята – „Държавата“ на Платон и в безброй други произведения на философи, етици, мечтатели до наши дни.
В продължение на 45 години живяхме в едно общество, което беше обявило, че негов основен принцип на справедливостта е „От всекиго според способностите, всекиму според труда“. След това тълпите, които
викаха „Демокрация“ по площадите очакваха, че ще влязат в едно още по- справедливо общество и с такива очаквания в България бе наложен един периферен, компрадорски неолиберален капитализъм. Двете основни партии в него – от ляво и от дясно – обявиха, че справедливостта е една от трите основни ценности в програмата им, наред със свобода и солидарност.
Дали днес живеем в по-справедливо общество, как възприема и как разбира българинът справедливостта, доколко тя пронизва неговото поведение, както и действията на институциите, които бяха създадени по времето на реставрацията на капитализма? Именно защото от Платон през Маркс и Джон Ролс до Славой Жижек и Ноам Чомски справедливостта е централен проблем на социалните науки, а милиарди хора днес по света и милиони в България живеят с усещането, че живеем 25 век след Платон в
общество, в което няма справедливост, това се превръща в проблем над проблемите, над който решихме да дискутираме на ХII Националнаконференция по етика.

Срок за заявки за участие с формулирана тема –  до 10 ноември 2016 г.
Информация за приетите заявки:13 ноември 2016
Пълният текст на докладите ще бъде публикуван в сборник статии.
Технически изисквания за статиите:
до 10 стандартни страници (1800 знака),
Формат: .doc, .docx; Times New Roman 12, linespacing 1.5, цитирания, бележки,
библиография – в края на доклада
Организационен комитет:
Председател: Чл.-кор. проф. Васил Проданов, дфн, ИИОЗ–БАН, УНСС.
Константин Пеев, д-р, Началник отдел „Наука“ при РКИЦ.
Иван Кръстев, Фондация „Солидарно общество“
Проф. Максим Мизов, дсн, ЦИПИ
Доц. Емилия Маринова, д-р по философия, секция „Етически изследвания, ИИОЗ–БАН.
Гл. ас. Иван Миков, д-р по философия, секция „Етически изследвания, ИИОЗ–БАН.
Гл. ас. Стоян Ставру, д-р по философия, д-р по право, секция „Етически изследвания,
ИИОЗ–БАН.
Любослава Костова, секция „Етически изследвания, ИИОЗ–БАН.
За контакт:
Доц. Емилия Маринова, д-р по философия
ema_marinova@abv.bg
Проф.. Максим Мизов, дсн
maksim_mizov@abv.bg
За текуща информация следете сайта на секция „Етически изследвания“, ИИОЗ, БАН:
https://ethicsissk.wordpress.com/
Още информация за тематичните полета на форума и неговата организация и провеждане ТУК
Програма на конференцията тук:
https://ethicsissk.files.wordpress.com/2016/11/xii-nke-programa.pdf

Остави коментар