Home > Новини и отзиви > Десет години пулене в дисплея на телефона. Как комуникацията със смартфони изолира от общуването

Десет години пулене в дисплея на телефона. Как комуникацията със смартфони изолира от общуването