Eкип

главен редактор
зам. гл. редактор
редактор
чуждоезиков редактор
технически редактор и дизайнер на списанието
стилистичен редактор и технически сътрудник
издател и рекламен мениджър на списанието