Home > Новини и отзиви > „ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК“

„ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК“

В брой 4, кн. 2 за 2019 г. ви представяме текстовете от Петнадесетата юбилейна национална конференция по етика, посветена на етиката и технологичния риск. Събитието е дело на съвместните усилия на секция „Етически изследвания“ на Институт по философия и социология (бивш Институт за изследване на обществата и знанието) при БАН и катедра „Логика, етика и естетика, ФФ, СУ „Св.
Климент Охридски“, със съдействието на катедра „Психология“ при ФФ на СУ „Св.Климент Охридски“. В течение на осем заседания (11 – 13 ноември 2019 г., Нова конферентна зала и 63 аудитория на Алма Матер) бяха представени 50 доклада, разпределени в осем тематични полета. Тук представяме пълните текстове, доработени в духа на дискусиите на станалия традиционен за академичната етика научен форум. https://jesbg.com/

1 Отговор

  1. Pingback : ПОСТ-НОВИНИ – Cyber Ecology

Остави коментар