Home > Новини и отзиви > Киберекология: Ключът към защита на нашата цифрова екосистема

Киберекология: Ключът към защита на нашата цифрова екосистема

Думата “кибер” произлиза от гръцката дума “κυβερνάω” (kybernáo) и означава управлявам.
Тя най-често се използва в контекста на компютърните системи и виртуалните среди.

В нашия дискурс можем да тълкуваме термина като взаимодействие между компютърните технологии и околната среда. Изследвайки това взаимодействие, неминуемо се сблъскваме с проблемите на екосистемата и нейната устойчивост. Оказва се, че някои от тях са свързани с процеси във виртуалното пространство.

Киберекологията може да бъде изучавана в аспекти като енергийна ефективност, електронна отпадъчна продукция, интернет и енергийна консумация.

Можем да тълкуваме киберекологията и метафорично, като си представим виртуалното пространство като цифрова екосистема, аналогична на реалната, в която протича взаимодействие между цифрови организми-потребители, софтуерни инженери и бази данни.
Както екологията се отнася до опазване на екосистемите, така и виртуалното пространство се нуждае от усилия за опазване на неговите ресурси – данни, информация.

Това е добра перспектива да разберем връзката между виртуалния и физическия свят и да осъзнаем отговорността при използването на технологиите.

Остави коментар