Home > Споделени ресурси > Из „Проблеми и перспективи на философското образование в България“

Из „Проблеми и перспективи на философското образование в България“

new-picture-1Уважаеми читатели,

Предлагаме на вашето внимание два  текста  в превод от немски, публикувани в излезлия преди година (2018) сборник „Проблеми и перспективи на философското образование в България“.

Изданието е по инициатива на Сдружението на университетските преподватели по философия в България, което организира ежегодно различни форуми, събития и прояви, посветени на философското образование, неговото равитие и популяризиране.

 Единият от текстовете е на  Петер Бири, който от 1993 г. е професор по съвременна философия в Свободния университет в Берлин. Автор на втория текст е  Роберт Шпеман  –  немски католически богослов и философ (р. 1927 г.), който е бил професор в университетите в Щутгарт, Хайдел берг и Мюнхен.

Решихме да споделим тези текстове от сайта на СУПФ, защото засягат обсъждането на  един от най-проблематичните аспекти на съвременното образование и образоваността на съвременните хора – хуманитарното знание и образование, без които  е невъзможно осмислянето и разбирането на всичко, което правим, желаем и постигаме, включително и като киберекологическа переспектива на нашия живот. 

Двата текста са на разположение ТУК

Още статии и материали, публикувани от СУПБ, можете да достигнете  в електронната бибилотека на Сдружението. 

Остави коментар