Киберлексикон

Покана за участие в Юбилейната XX Национална конференция по етика – “Академична етика”

Уважаеми колеги, скъпи приятели и читатели на Киберекология, Имаме удоволствието да ви поканим на Юбилейната XX Национална конференция по етика. Темата на конференцията е  актуална...
Виж още

ЕКОЛОГИЯ НА ВИРТУАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ: ГОЛЕМИ ДАННИ, ДИГИТАЛНА РАЦИОНАЛНОСТ И ТЕХНОМИСТИЦИЗЪМ

Уважаеми читатели, съкпи приятели, Екипът на списанието има удоволствието да ви представи новия, четвърти по ред   сборник с изследователски текстове, посетени на “Екология на виртуалните...
Виж още

Идеална безволева субектност във философската интерпретация на тактическите и стратегическите игри

Невелин Вутев Абстракт: Светът на волята е свят на ужас и мрак и бягството от него е възможно в безволево оттегляне, което е противоестествено изключение:...
Виж още

Информационното общество и новите цифрови памети

Стамена Кавръкова-Георгиева В днешно време различни клонове на науката се занимават със създаване на механизми за дълготрайно съхранение на големи информационни масиви. Благодарение на новоразвитите цифрови памети се създават съвременни устройства за записване, но и се развиват други технологии. Част от примерите за подобни памети са холографската памет, записът на информация върху ДНК, нанолитографията, паметта, базирана върху нанотръбички и наномагнитната памет. Развитието на технологиите би донесло различни ползи за човечеството. Натрупването на голямо количество разнообразна информация би могло да доведе до нова индустриална революция, давайки възможност за тласък в развитието на науката. Освен това, възможността за съхранение на история за случващото се наоколо, ще доведе до по-добро познаване и разбиране на ежедневието ни от бъдещите поколения. Освен положителни страни, неограниченото съхранение носи със себе си възможни вреди за бъдещето. Прекаленото разчитане на технологиите да „помнят“ вместо хората би довело до закърняване на способностите за търсене на информация, критичното мислене и дигитална неграмотност. Не на последно място информацията е сила, която ако попадне в неправилните ръце може да се превърне в опасно оръжие. В зависимост от начините по които бъдещите поколения използват възможността за съхранение на информация ще реши дали човечеството ще се превърне в роб на технологиите или ще продължи по пътя си към усъвършенстване. Ключови думи: информация, съхранение, цифрова памет, холографска памет, ДНК, изкуствен интелект, компютърно зрение, информационна грамотност

Светът на Фейсбук като „подвселена”

Резюме: Статията анализира Фейсбук като „подвселена” в смисъла, в който терминът се използва от известния социалне изследовател А. Шютц. Изложението е фокусирано върху възможността социалната мрежа да се определи като подвеселена заради специфичната безтелесност, интерсубективност и спонтанност на новата, виртуална социалност. Ключовии думи: Фейсбук, подвселена, А. Шютц, социална мрежа, виртуална социалност.