Home > Споделени ресурси > МЕДИЙНАТА ЕКОЛОГИЯ –КОНЦЕПТУАЛНИ И СЪДЪРЖАТЕЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ

МЕДИЙНАТА ЕКОЛОГИЯ –КОНЦЕПТУАЛНИ И СЪДЪРЖАТЕЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ

vlcsnap-2015-04-03-06h49m29s249Добринка Пейчева

РЕЗЮМЕ
Медиите се позиционират като все по-важни фактори в цивилизационното формиране на хората, съревновавайки се със семейната среда, образователната система и с другите
социализационни агенти. Изучаването на съдържателните страни на медийната екосистема и на нагласите, които са създадени за нейните ключови проявления, които се представят в тази студия, е изучаване на действителната роля на медиите в съвременното българско
общество. Целта на студията е чрез използване на количествени и качествени методи (представително контент – аналитично изследване върху 900 медийни единици от традиционните и онлайн медии по специална представителна извадка и фокусирано интервю сред 23 водещи учени и експерти от медийната практика) да се разкрие екологичното състояние на медийната система, да се откроят нейните екологични проблеми и тенденции и да се прокарат траверси за бъдещи изследвания.
Тя е опит за изследователско търсене на отговорите на основните въпроси, които основоположникът на медийната екология-Нийл Постман поставя, а именно: Какви са моралните последици? Дали  оследствията са по-хуманистични или антихуманистични? Ние,като общество, печелим повече, отколкото губим, или губим повече, отколкото печелим?
Ключови думи: медийна екология, контент-анализ, медийна и комуникационна екосистема; медийна грамотност
Целият текст е на разположение на адрес: http://pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/168

Остави коментар