Home > Новини и отзиви > МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ PHILO-SOPHIA: 125 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТСКА ФИЛОСОФИЯ В БЪЛГАРИЯ- Програмата

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ PHILO-SOPHIA: 125 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТСКА ФИЛОСОФИЯ В БЪЛГАРИЯ- Програмата 5/5 (1)

  НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

125

26.10.2017, THURSDAY

Social Philosophy

9 – 10.30

Moderator: Prof. Dr Ivanka Raynova

проф. д-р Владимир Диев, Риск и неопределенность в философии, науке, управлении

Dr Andrej Mitic, Rethinking Balkans: Space and Identity in Bulgarian and Serbian hetero-imagination

Dr Bianka Boteva-Richter, The Value of Home as Place or Un-Place in the New Global Localisation

Coffee Break

11 – 12.30

Moderator: Dr Bianka Boteva-Richter

Prof. Dr Ivanka Raynova, Human Being, Human Rights and Dignity from the Perspective of Paul Ricoeur’s Hermeneutic Phenomenology

Dr Eleftherius Sarantis, Legislators’ TemporaryPermanence and the Revocable Vote

Assoc. Prof. Dr Ronald Weed, Aristotle and Rawls on Political Conflict and the Problem of Consensus

 

Lunch Break

 

Analytic Philosophy

14 – 15.30

Moderator: Prof. Dr Luis Fernández Moreno

Dr David Martens, True Belief, Knowledge, and Knowledge Assessment

Andrea Raimondi, A Puzzle About Semantic Properties and Facts

Francesco Galina, A Context-Sensitive Solution to the Coat Problem

 

Coffee Break

16 – 17.30

Moderator: Dr David Martens

Prof. Dr Luis Fernández Moreno, Reference Change in Putnam’s Theory

Jacob Green Werkmäster, A Fair Reading of ‘Ought implies Can’

Assist. Prof. Simon Langford, Recent Work on Knowledge Ascriptions

 

27.10.2017, FRIDAY

 Continental Philosophy

 9 – 10.30

Moderator: Prof. Dr Nikolai Milkov

Dr. Susanne Moser, Personalist vs. rationalist approach to virtues: Max Scheler and Christoph Halbig

Res. Assist. Necdet Yildiz, Perspectivist Approaches to “Truth”: James and Nietzsche

Assist. Prof. Guillaume Dechauffour, The future of epistemology

 

Coffee Break

11 – 12.00

Moderator: Dr. Susanne Moser

Prof. Dr Nikolai Milkov, Hermann Lotzes Microcosm

Alex Kostova, Truth without Representation: Heidegger and the Prospects for a New Realism

 Lunch Break

History of Philosophy

14 – 15.30

Moderator: Saniye Vatansever

Dr. Giannis Stamatellos, “Seasons bring all things”: A Heraclitean ontology of time

Victor Ilievski, The Problem of Evil and Theodicy in the Republic 379b-c

Virgilijus Petuška, Aristotle on the Separation of Forms and Numbers

 

Coffee Break

16 – 17

Moderator: Dr. Giannis Stamatellos

Biliana Popova, The Concept of Perfection in Medieval Arabic Philosophy: Differences between the Arabic Peripatetic School and the Sufi Philosophy in their Conceptualization of Perfection

Saniye Vatansever; Yeditepe University, Istanbul, Turkey.The Cognitive Basis of Disinterested Pleasure in Kant

26.10.2017, ЧЕТВЪРТЪК

1 ЗАЛА

Политическа Философия

9 – 10.30

Водещ: доц. д-р Здравко Попов

проф. д-р Витан Стефанов, Великите контрареволюции на Мохамед и Маркс

проф. Тодор Тодоров, Философските реверанси към политиката

доц. д-р Ал. Каракачанов, Критика на моделите и теориите на прехода

Кафе-пауза

 История на философията

11 – 12.30

Водещ: проф. д-р Витан Стефанов

проф. д-р Иван Камбуров, Генезис на трансценденталната форма на съзнание в индийската философия

проф. дфн Красимир Делчев, Ориген контра Целз за раждането на Иисус от Назарет

д-р Владимир Раденков, Хоризонт и асемблаж: една съпоставка между философиите на Хайдегер и Дельоз

Обяд

14 – 15.30

Водещ: проф. д-р Хараламби Паницидис

д-р Сергей Методиев, Мартин Хайдегер и “Последният Бог”

д-р Мирослав Бачев, Как мислим трансцендентното: полемиката между Карл Юнг и Рудолф Ото

докторант Лидия Кондова, Оправдание на реалността на телесната субстанция във философията на Лайбниц срещу „фантастичната приказка“ на феноменологията

 

Кафе-пауза

16 – 17.30

Водещ: проф. д-р Иван Камбуров

проф. д-р Хараламби Паницидис, Философията на възпитанието и образованието на В. Розанов

доц. д-р Христо Стоев, Понятието на Кант за метафизиката

д-р Диляна Филипова, Пред лицето на самотната вечер: общение и образование във философията на Мартин Бубер

 

2 ЗАЛА

Академичната традиция и философското образование у нас

9 – 10.30

Водещ: Проф. дфн Димитър Цацов

чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов, Има ли бъдеще философията като университетска специалност?

  чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов, Изяви на инерционния философски плурализъм у нас през 1945-1948 г.

проф. дфн Добрин Тодоров, Философското образование в отстъпление

Кафе-пауза

11 – 13

Водещ: проф. дфн Добрин Тодоров

проф. дфн Веселин Петров, Университетското образование пред опасността от тясно професионализиране

д-р Евелина Варджийска, Философско образование и философска култура

д-р Милена Личева, Университетската философия: „ предговор“ и „ послеслов“

д-р Бисера Колева, За действителните и мнимите неблагополучия във философското обучение на неспециалисти

Обяд

14 – 15.30

Водещ: чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов

проф. дфн Димитър Цацов, Презентационизмът: силната традиция на катедра Философия

д-р Десислава Дамянова, Изтокът в историята на университетската философия в СУ „Св. Климен Охридски”

д-р Силвия Кръстева, Делото на проф. дфн Иван С. Стефанов за популяризиране и изследване на немската класическа философия в България

Кафе-пауза

16 – 18.00

Водещ: Доц. д-р Мариана Няголова

проф. дфн Венцеслав Кулов, За Димитър Михалчев и предмета на логиката като наука

доц. д-р Емил Димитров, Димитър Михалчев и Вълко Червенков: един неочакван диалог

доц. д-р Георги Белогашев,  Димитър Михалчев и катедра „Философия“ на СУ „Св. Климент Охридски“

докторант Мадлен Ангелова, Понятието за наука при Димитър Михалчев и проблемът за „единичното“ и „общото“

 

27.10.2017, ПЕТЪК

1 ЗАЛА

Академичната традиция и философското образование у нас

9 – 10.30

Водещ: доц. д-р Емил Димитров

проф. д-р Борис Манов, Парадигмално-доктриналният подход като метод за преподаване на история на политическата философия

доц. д-р Мариана Няголова, Съюзът между философията и психологията в българската академична традиция от първата половина на XX век

докторант Боян Василев, 125 години прогрес?

Кафе-пауза

Философия

11 – 12.30

Водещ: проф. дфн Стефан Пенов

проф. дфн Валентин Канавров, Философията като метафизика

доц. д-р Ивайло Лазаров, Представното мислене, представителният мислещ – един критико-феноменологичен ракурс

Проф. д-р Иван Върбанов, „Подбутването” на Ричард Талер – критични бележки

Обяд

14 – 15.30

Водещ: проф. дфн Пламен Макариев

проф. дфн Сергей Герджиков, Теориии отвъд делението природа-култура

доц. д-р Константин Янакиев, Наука ли е философията?

доц. д-р Веселин Дафов, Онтологията – между метафизика и информатика

Кафе-пауза

16 – 18.00

Водещ: доц. д-р Константин Янакиев

доц. д-р Владимир Теохаров, Идеята за Университета като религиозна идея в немската култура на 19 век

доц. д-р Валери Личев, Конфликтът на интерпретациите и херменевтичната перспектива пред философската антропология

доц. д-р Иван Колев, Метафизично и поетично у човека като Erdwesen

докторант Вихрен Митев, Екзистенциално-антропологично реконструиране на биографичен опит. Флобер (Сартр)

 

2 ЗАЛА

9 – 10.30

Водещ: доц. д-р Ангел Кондев

проф. дфн Стефан Пенов, Философия, религия и светоглед

доц. д-р Татяна Батулева, Философска рецепция и философска култура

д-р Илия Тодоров, Опит за метафизика на труда

Кафе-пауза

11 – 12.30

Водещ: доц. д-р Татяна Батулева

доц. д-р Ангел Кондев, “Да се завърнеш в бащината къща“. Патриотизъм по време на глобализация

д-р Христо Гьошев, Философско-антропологически тенденции в парадигмата за признаването: предпоставки и следствия за една цялостна теория

проф. дфн Пламен Макариев, Културната идентичност – същност, конструкция, конструирана същност? Една комуникативистка перспектива

Обяд

14 – 15.30

Водещ: доц. д-р Веселин Дафов

проф. дфн Александър Андонов, Причиняване и ставане (философия и научност)

д-р Цена Желязкова, Достойнството на недостойните

докторант Валентин Калинов, Истина – носталгия – философия

Кафе-пауза

Етика

16 – 17.30

Водещ: доц. д-р  Емилия Маринова

доц. д-р Николай Атанасов, За персонализма и съвременното общество

гл. ас. Александър Стойчев, ас. Мартин Мирчев, Етичните решения в практическата етика – – рационална аргументация и ценностна интерпретация

д-р Любослава Костова, Автономия и избор в процеса на взимане на репродуктивни решения в медицинската практика.

 

28.10.2017, СЪБОТА

НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

9 – 10.30

Водещ: проф. д-р Силвия Минева

доц. д-р Николай Михайлов, Българската академична етика

доц. д-р Емилия Маринова, Приложната етика– съвременни предизвикателства пред академичното образование

проф. д-р Даниела Сотирова, Бизнес-етиката и нейните философски основания: концептуализация и контекстуализация в българските условия

Кафе-пауза

11 – 12.30

Водещ: доц. д-р Николай Михайлов

проф. д-р Силвия Минева, Етика на интелектуалните технологии в киберекологичния контекст на дигиталната цивилизация

д-р Александър Лазаров, Конструираме ли изкуствения интелект по свой образ и подобие?

д-р Петър Горанов, Естетика на живеенето и етика на умирането: импресия

Обяд

Естетика

14 – 15.30

Водещ: д-р Петър Пламенов

проф. дфн Иванка Стъпова, Символната същност на двойника

доц. д-р Мая Иванова, Метаморфозите на естетическото (Появата на нови понятия)

магистрант Меги Попова, Изкуството в различни контексти. Дебатите около изкуството от времето на тоталитаризма: етика vs естетика

 

Кафе-пауза

16 – 17.30

Водещ: доц. д-р Мая Иванова

д-р Петър Пламенов, Естетическо състрадание – или полифункционалност на интересното. За една парадоксална естетическа инвенция на Артур Шопенхауер

д-р Николай Велев, Вещта между овещняването и изкуството. Естетически и онтологически аспекти на производственото изкуство

д-р Мирослава Христоскова, Естетика на съществуването (Мишел Фуко)

 

1 ЗАЛА

Естетика

9 – 10.30

Водещ: доц. д-р Иван Колев

д-р Андрей Лешков, Мисловност и институция (Ритуалистичността на философстването)

д-р Йордан Детев, Философия на въображението и разширена реалност

д-р Вяра Попова, За фотографията и слепотата

Кафе-пауза

Логика и методология на науката

11 – 12.30

Водещ: д-р Евелина Варджийска

доц. д-р Анна Бешкова, Определените описания: контекст и комуникация

доц. д-р Росен Люцканов, Събитийни тропи?

доц. д-р Борис Грозданов, Смисъл и значение във физическата геометрия

Обяд

Методика на преподаването на философски дисциплини

14.00 – 15.00

Водещ: доц. д-р Анна Бешкова

д-р Мая Митренцева, За някои аспекти на промяната в обучението по философия в средното училище

учител Теодора Тодорова, Формирането на личната идентичност чрез философското познание или  за предизвикателството да преподаваш философия в училище

Остави коментар