Home > Новини и отзиви > НАЗОВАВАНЕТО НА НАЙ-НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ И ВИРТУАЛНОСТИ (ПО ПРИМЕРИ ОТ КИБЕРЕКОЛОГИЯТА)

НАЗОВАВАНЕТО НА НАЙ-НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ И ВИРТУАЛНОСТИ (ПО ПРИМЕРИ ОТ КИБЕРЕКОЛОГИЯТА)

НАЗОВАВАНЕТО НА НАЙ-НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ И ВИРТУАЛНОСТИ

(ПО ПРИМЕРИ ОТ КИБЕРЕКОЛОГИЯТА)

Илияна Генев-Пухалева

Uniwersytet Warszawski

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be2В настоящата статия на фокус са названията на понятия, ориентирани към днешното и бъдещото развитие на технологиите, компютърните системи и свързаните с тях възприятия и преживявания. Разглеждат се структурните и семантичните особености на избрани номинации, както и начините за въвеждането им в специализираните текстове. Предметната област, която бе избрана за наблюдение, е тази на киберекологията. Под киберекология се разбира: описанието и обсъждането на различни феномени, формирали се под влияние на съвременното динамично развитие на комуникационните технологии, електронните медии и инте рактивните форми и практики на общуване, познание и споделяне на съдържание в условията на глобалните електронни/компютърни мрежи, чатове, форуми, корпоративни сайтове, блогове. (онлайн: http://cyberecology-bg.com/, достъп на 10.12.20171 ).

Целият текст тук

Остави коментар