Home > Новини и отзиви > Научна конференция “Пътища на познанието” – Философски факултет СУ – 04.11.2017

Научна конференция “Пътища на познанието” – Философски факултет СУ – 04.11.2017

3Организатор на форума е катедрата по  философия към Философски униврситет на СУ “Св.Кл.Охридски”

Повод за организиране на конференцията еюбилейно честване  на професор Анета Карагеоргиева -дългогодишен преподавател в катедрата и авторитетен изследовател в областта на философските проблеми на познанието.

9:30 – откриване на конференцията

Място на провеждане – зала 1 на СУ “Св. Кл.Охридски”.

Остави коментар