“Предчувствие за бъдеще”

41ed05Уважаеми читатели, скъпи приятели,

Представяме ви  новата ни рубрика : “Конкурс”. В нея  имат възможност да получат публичност  търсенията и постиженията на млади изследователи – докторанти, които се вълнуват от  проблематиката на списанието.

С оглед на тази проблематика беше формулирана и първата тема на рубриката “Предчувствие за бъдеще”, с която се надяваме да провокираме въображението и изследователския талант на младите ни колеги.

Най-оригиналните предложения  ще бъдат представени и публикувани в списанието. Предвижда се и награден фонд за класираните на първите три места.

Условия на конкурса:

Предложенията трябва да са с обем не повече от 10 стандартни страници, оформени съгласно  условията за публикуване в списанието, които са описани тук.

Срок за изпращане на предложения –   до 30.06.2019 г.

Заявки за конкурса могат да се изпращат от контактната форма на списанието или на  адрес:

cyberecology@mail.bg
cyberecology@abv.bg
Очакваме ви!
От екипа на списанието