Новини

Научна конференция “Пътища на познанието” – Философски факултет СУ – 04.11.2017

Организатор на форума е катедрата по  философия към Философски униврситет на СУ “Св.Кл.Охридски” Повод за организиране на конференцията еюбилейно честване  на професор Анета Карагеоргиева -дългогодишен...
Виж още

Издаден е сборникът “Политическата демагогия в прехода”

Имайки предвид огромната историческа и обществена напаст, в каквато реално политическата демагогия се превърна и в годините на „демократичните” преобразувания, представители на Центъра за исторически...
Виж още