Home > Новини и отзиви > Покана за конференция – “125 години университетска философия в България”

Покана за конференция – “125 години университетска философия в България” 5/5 (1)

125

 

Уважаеми, колега,

Каним Ви да отбележим заедно 125 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТСКА ФИЛОСОФИЯ В БЪЛГАРИЯ във връзка с годишнина от основаването на първата катедра по философия през 1892 г. в СУ „Св. Климент Охридски“.

Събитието включва:

  • 25 октомври 2017 г. от 18 ч. Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ – юбилейно честване с представяне на университетските звена по философия в България;

  • 26-28 октомври 2017 г. – философска конференция с участието на философи от България и чужбина.

Представянето на всяко от звената ще бъде в рамките на 15 минути с възможно ползване на презентационна техника.

Докладите на конференцията трябва да бъдат в рамките на 30 минути, включващо времето за изложение, въпроси и отговори. Докладите ще бъдат разпределени в тематични сесии от по три доклада.

Резюмета на докладите на български език в обем до 300 думи/2000 знака ще бъдат издадени в буклет и раздадени на участниците в конференцията.

Докладите в обем до 20 стандартни страници с резюме на български и английски език ще бъдат публикувани през 2018 г. в сборник, издаден от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Срокове:

  • Регистрация за участие – 31 юли 2017 г.

  • Резюме на доклада на български език – 31 август 2017 г.

Адрес за контакт: 125yearsphilosophy@gmail.com

Сайт на събитието:   https://125yearsphilosophy.wordpress.com/

 

Организационен комитет:

  • проф. дфн Александър Кънев, ръководител на катедра История на философията

  • проф. д-р Александър Гънгов, ръководител на катедра Логика, Етика, Естетика

  • доц. д-р Иван Колев, ръководител на катедра Философия

Програмен комитет:

  • проф. дфн Пламен Макариев, катедра Философия

  • проф. д-р Силвия Минева, катедра Логика, Етика, Естетика

  • проф. д-р Хари Паницидис, катедра История на философията

Остави коментар