Home > Галерия > Програма на ПЕТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА на тема “ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК” ( 11, 12 и 13 ноември, 2019 г.)

Програма на ПЕТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА на тема “ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК” ( 11, 12 и 13 ноември, 2019 г.) 5/5 (1)

                                                           

Уважаеми колеги, приятели и читатели,

Екипът на е-списание “Киберекология” има удоволствието да ви представи програмата на  ПЕТНАДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА на тема “ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК”, която ще се състои на 11, 12 и 13 ноември, 2019 г.

Конференцията се организира от секция “Етика” км ИИОЗ БАН, катедра “Логика, етика и естетика” и катедра “Обща, експериментална, развитийна и здравна психология” при Философски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”.

Ще се радваме на вашето присъствие и участие в конференцията, която вече за 15 -та поредна година ще събере голям оброй  специалисти, общественици и представители на различни институци и организации, за да обсъждат  етическата проблематичност на разлчи технологични рискове.

С програмата на конференцията по дни, часове и зали  можете да се запознаете  от прикачения файл  тук

От оранизаторите

Организационен комитет:

Председатели

Проф. Силвия Минева, катедра „Логика, етика и естетика“ при ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Доц. Емилия Маринова, секция „Етически изследвания“, ИИОЗ, БАН

Проф. д. пс. н. Ирина Зиновиева, катедра „Обща, експериментална, развитийна и здравна психология”, при ФФ на СУ „СВ. Кл. Охридски”

Членове:

Доц. Стоян Ставру, секция „Етически изследвания“, ИИОЗ, БАН

Доц. Валентина Кънева, катедра „Логика, етика и естетика“ при ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Доц. Петър Горанов, катедра „Логика, етика и естетика“ при ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Гл. ас. д-р Иван Миков, секция „Етически изследвания“, ИИОЗ, БАН

Гл. ас. д-р Ивайло Добрев, катедра „Логика, етика и естетика“ при ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Ас Александра Трайкова, секция „Етически изследвания“, ИИОЗ, БАН

д-р Надежда Жечкова

Тинка Кушлева

Остави коментар