Home > Новини и отзиви > Проф. Люк Фери ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

Проф. Люк Фери ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

Проф. Люк Фери е представител на т.нар. светски хуманизъм и е критик на транс-хуманистичните технологични утопии. За него философията е нещо повече от теоретичен дискурс на идеите, тя е опит да се отговори на проблеми, които вълнуват хората по всяко време и на всяко място.

Той разглежда философията като естествен опонент на религията, но не и като неин враг, а светският му хуманизъм се базира на размисъл върху болни въпроси на пост-Просвещенската философия: ницшеанската критика на ценностите, проблемът за смъртта на любимия човек при отсъствие на спасение, при какви условия можем да се откажем от допускането за Бога като сакрализираме човека по съвременен начин, без да прибягваме до метафизичните допускания на стария хуманизъм. Друг въпрос, който устойчиво вълнува проф. Фери, е например как е възможно да се интегрират „мъдростите“q т.е. как е възможно да се постигне едновременно мъдростта на древните, „мъдростта на любовта“ и „мъдростта на модерните“.

Още за събитието можете да прочетете тук

Остави коментар