Home > Споделени ресурси > Световен ден на философията – учредяване и честване

Световен ден на философията – учредяване и честване 4/5 (1)

new-picture-1От 2002-ра година ежегодно, всеки трети четвъртък на месец ноември изследователи, учени, политици, дипломати, писатели и общественици, учители и ученици, преподаватели и студенти, професионални и доброволни общности и сдружения в различни страни по цял свят честват Световния ден на философията, определен по инициатива на UNESCO и вписан през 2005 година в официалния календар на организацията като празнично събитие.

Целта на инициативата е да провокира хората от цял свят да споделят идеи, да обсъждат проблеми, да се грижат за съхраняването на философското наследство и неговото обогатяване чрез предизвикване на дебати и дискусии, които да предоставят повод на колкото е възможно повече хора и общности да станат съпричастни на критичната и креативна мисъл чрез философско общуване и диалог. При това не става дума само за един формален повод, а за постоянна необходимост от разпространение и достъпност на философията, които са толкова по-належащи, колкото по-голяма е динамиката на забързания и неспокоен свят, в който живеем. В такъв свят само рутинност и технологичност не са достатъчни за темповото синхронизиране на мисъл и действие, нужни са преди всичко размисъл и отговорност. Затова неслучайно философията, още от времето на своето европейско Възраждане винаги е била сред основните концептуални източници на фундаменталните принципи и ценности, на които се основават и от които зависят съвременният световен мир, демокрация, човешки права, справедливост и равенство.

В качеството си на официално събитие Световният ден на философията предоставя една универсална възможност за отражение и обсъждане на тези общочовешки ценности и принципи едновременно в национални и планетарни мащаби. Така още от 2002 г. Денят се отбелязва всяка година в училища, университети и институции, с тематични кръгли маси и конференции, презентации на философски автори и съчиенения, на философски проекти за образование, преподаване, обучение, изложби и изложения на книги, периодика и издателства. Успоредно с регионалните чествания ежегодно се организира и международно отбелязване на деня, което всяка година се провежда в различни градове и страни със съдействието на Юнеско. 

У нас от 2005 г. Световният ден на философията се отбелязва всяка година по инициатива на специалност Философия към Философски факултет при СУ „Св. Кл. Охридски” и СУПФБ /Сдружението на университетските преподаватели по философия в България/.http:

https://www.bnt.bg/bg/a/svetoven-den-na-filosofiyata

Остави коментар