Home > Галерия > семинар на тема „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“,

семинар на тема „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“,

         ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

 СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА „ПРАВНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“

  Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София

 ВИ КАНИ

да вземете участие в поредния теоретичния семинар на тема „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“,

който ще се проведе на 19 – 20 октомври 2017 г. в сградата на ТУ-София.

 Тематични направления:

 1. Човекът в глобалната ситуация
 • Глобализация и културна самоличност
 • Организационна култура и модерни управленски практики
 • Светогледни ориентации, ценности и социални стратегии
 • Политически трансформации в „глобалното село”
 • Правните и нравствени императиви в съвременния свят

2. Западният социокултурен модел – криза или нов хоризонт

 • Модерната наука и нейните критици
 • Новите стари идеологии
 • Секуларизъм и религиозен фундаментализъм
 • Мултикултурализъм и национализъм
 • Свобода и информираност
 1. Границите на растежа
 • Обществото – либерално и/или социално
 • Икономически кризи, устойчиво развитие и институционална промяна
 • Пол, демографска революция и социална стратификация
 • Екологични промени и политики
 • Естетика на технологичния прогрес

Заявките за участие в семинара по приложения формуляр се приемат до 10 октомври на e-mail: ypavlova@tu-sofia.bg  Желаещите да представят научно съобщение или доклад трябва да изпратят и кратко резюме до 250 думи. Предвижда се обсъдените на дискусията текстове да бъдат отпечатани в издание на Стопанския факултет на ТУ- София. Програмата на семинара ще бъде изготвена и изпратена на участниците по електронен път преди неговото провеждане.

Такса правоучастие: 40лв, която включва материали за семинара и едно копие от публикувания сборник с докладите.

За контакт и допълнителна информация:

Гл. ас. д-р Йоана Павлова – e-mail: ypavlova@tu-sofia.bg , GSM: 0878 396 616, ТУ-София, бул. „Св. Кл. Охридски“ 8, бл. 4, каб. 4510

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР „ЧОВЕКЪТ – МЯРКА ЗА ВСИЧКИ НЕЩА? ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПОСТИНДУСТРИАЛНОТО ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО“

Технически Университет София

Стопански факултет, катедра „Правни и хуманитарни науки“

Име, презиме и фамилия

………………………………………………………………………………………………….

Научна степен и академична длъжност или позиция (студент, докторант, друго) …………………………………………………………………………………………………..

Професионално направление и/или специалност

…………………………………………………………………………………………………..

Университет/научна организация и звено (факултет, институт, секция)

……………………………………………………………………………………………………….

Телефон и e-mail за връзка

……………………………………………………………………………………………………

Форма на участие

……………………………………………………………………………………………………

Тематично направление

……………………………………………………………………………………………………………..

Тема на доклада

…………………………………………………………………………………………………

Съавтор/и

………………………………………………………………………………………………………..

Необходими технически средства за представянето

…………………………………………………………………………………………………

Анотация на доклада/научното съобщение

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Остави коментар