Изследователски текстове и коментарни анализи

Категория

Защо в България вместо философия се преподава история? 3.91/5 (11)

Представяме ви текст на доклад, изложен от доц. Димитър Елчинов - преподавател във ФФ на СУ, в рамките на традиционната конференция, състояла се през 2014 г., посветена на проблемите и перспективите на философското образование и организирана регулярно от СУПФБ (Сдружение на университетските преподаватели по философия в България), https://philosophybulgarianassociation.wordpress.com/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%84%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0/

Понятието отговорност, мислено през опита на незрящия човек

Понятието отговорност е важно от изследователска гледна точка, заради субекта на моя дисертационен труд. Той е незрящият човек. Целта на нучната работа е да разбера (доколкото е възможно) кой е Другият. Кое в тялото на Другия се смята за увредено? Какви са възприятията на този Друг?

Подражателството като девиация и неговите актуални български измерения

Николай Колев Резюме: Статията описва и коментира актуални примери  за характерни социални феномени като  подражанието и  подражателството и техните различни ефекти върху...
Виж още

Пролегомени към една философска киберантропология 5/5 (2)

Подобно на други съвременни термини, киберантропология е название, провокирано от ефектите и влиянията на бързия техногенен напредък в съвременната епоха върху светогледа, възприятията и взаимоотношенията на хората, пребиваващи в условия на глобални комуникации и дигитални технологии.