Новини и отзиви

Категория

Научна конференция “Пътища на познанието” – Философски факултет СУ – 04.11.2017

Организатор на форума е катедрата по  философия към Философски униврситет на СУ “Св.Кл.Охридски” Повод за организиране на конференцията еюбилейно честване  на професор...
Виж още