Божидар Ивков

Редактор на рубрика "Споделени ресурси"
 

Божидар Ивков  е прфесор  в ИИОЗ,  доктор на социологическите науки  в  секция “Публични политики и социални промени”. Автор е на монографии, студии и статии в областта на социология на инвалидността, социология на медицината, медицинска антропология, невроетика и невросоциология, съвременни технологии и др. На същите проблеми са посветени и повечето от публикациите в личния му блог https://bojidarivkov.wordpress.com/about/