Иван Бардов

редактор
 

 

Иван Бардов е доцент, доктор на психологическите науки,  дългогодишен преподавател в Софийския Университет „Св. Климент Охридски” по дисциплините „Експериментална психология”, „Психология на личността и „Когнитивна психология”. Изследователските му са интереси в областта теоретично и експериментално проучване на взаимовръзките между т двете съкровени сфери на личността:  личностни ценности и емоционална насоченост . Автор е на книгите „Психологични възгледи за личността”, „Експериментална психология”, „Лекции по когнитивна психология за логопеди”; на методичното пособие „Наръчник за работа с осемцветния тест на М. Люшер”, а също на множество научни статии по въпросите на методологията на психологическото изследване.