Христо Вълчев

редактор
 

 

Христо Вълчев  е докторант по теория на познанието в специалност Философия на Философски факултет  на СУ “Св.Кл.Охридски”.Интересите му в областта на философията са свързани предимно с теория на познанието, философия на езика и мета-философия.