Архив

Периодика на списанието

              КиберЕколология 6/2020-2021

              Cyberecology 6/2020-2021

КиберЕкология 5/2019

(Cyberecology 5/2019

 КиберЕкология бр. 3- 4, 2018 година 

(Cyberecology 3- 4/ 2018)

КиберЕкология, брой 2, 2017 година 

(Cyberecology 2/ 2017)

КиберЕкология, брой 1, 2017 година

 (Cyberecology 1/ 2017)

Сборници и колективни монографии

Екология на виртуалните реалности: „големи данни”, дигитална рационалност и техномистицизъм (2020)
Екология на виртуалните реалности. Киберлексикон. Кибернетична трансхуанизация (2019)

Киберлексикон/CyberLexicon (2016) 

Екология на виртуалните реалности  (2014)

Ecology of Virtual Realities (2014)

Философски изследвания на виртуалната култура. Книга 2.(2012)

Философскиизследвания на виртуалната култура. Книга1. (2010)