Eкип

главен редактор
редактор на рубрика "Изследователски текстове и коментарни анализи"
Редактор на рубрика "Споделени ресурси"
редактор на рубрика "Изследователски текстове и коментарни анализи"
Редактор на рубрики "Новини и отзиви" и "Споделени ресурси"
редактор на рубрика "Изследователски текстове и коментарни анализи"
технически редактор и дизайнер на списанието
чуждоезиков редактор
стилистичен редактор и технически сътрудник
издател и рекламен мениджър на списанието