Home > Новини и отзиви > Етика и грижа

                                                              Етика и грижа

Сборник в памет на проф. д-р Недялка Видева 

 Излезе от печат сборникът с текстове в памет на проф. Недялка Видева – “Етика и грижа”. Сборникът включва изследователски текстове, които засягат широк спектър от проблем, разисквани в различни области на съвременното етическо познание, в които се проблематизира и обсъжда  понятието за грижа  – история на етиката, философска етика,  феминистка етика, биоетика, организационна етика и др. Изданието е на разположение в книжарницата на УИ в СУ  “Св.Кл.Охридски”.
Повече за съдържанието, текстовете  и авторите на сборника можете да прочетете в рецензията  за него на д-р Аглая Денкова в сп. „Етически изследвания“, бр. 8, кн. 2/2023 тук 

Остави коментар