За проекта

„Киберекология” е първото българско списание, посветено на една нова и малко позната на българските (и не само на тях) читатели проблематика – описанието и обсъждането на различни феномени, формирали се под влияние на съвременното динамично развитие на комуникационните технологии, електронни медии и интерактивни форми и практики на общуване, познание и споделяне на съдържание в условията на глобалните електронни/компютърни мрежи, чатове, форуми, корпоративни сайтове, блогове. На фокус са феномени като виртуална реалност, виртуален контрол, трансактивна памет (transactive memory), бодидизайн, дисморфофобия, киберпространство (надтериториалност), кибертероризъм, кибервойна, киберантропология, онлайн практики, социални мрежи и медии, блогосфера, нетикет и др.  Повечето от тези феномени все още не са получили фокусирано интердисциплинарно изследване със средствата и методите на хуманитарните, социалните и информационните науки.

Създаването на списанието е резултат от идеите и усилията на изследователски екип от преподаватели, докторанти и магистри на СУ „Св. Кл. Охридски”, които от 2013 г. насам работят по проект на тема „Екология на виртуалните реалности” с подкрепата на сектора за научно-изследователска дейност на Софийския университет. Проектът е  насочен към артикулиране на многобройните функции, ефекти и възможности, които предоставя днес на своите различни и масови потребители виртуалният свят на киберпространството, неговите влияния и последици за познавателните дискурси, световъзприятията, нагласите и поведенията на съвременните хора като потребители на информация, консуматори на преживявания и участници в глобализираните комуникационни процеси.

Като част от проекта списанието има за цел  да осигури  публичност на авторски, научно-изследователски текстове, актуални информационни материали, коментарни анализи, съобщения, програми, проекти по темата, както и възможност да се дискутират  различни образователни, научни, философски и обществени въпроси и тенденции според тяхната киберекологическа  перспектива.