Home > Галерия > Издаден е сборникът “Политическата демагогия в прехода”

Издаден е сборникът “Политическата демагогия в прехода” 5/5 (1)

Имайки предвид огромната историческа и обществена напаст, в каквато реално политическата демагогия се превърна и в годините на „демократичните” преобразувания, представители на Центъра за исторически и политологически изследвания и на катедра „Политология” към УНСС решиха да осъществят общ изследователски проект, който да завърши и с научно-теоретическа конференция, на която да бъдат поставени и интердисциплинарно анализирани различни аспекти, страни или измерения на феноменологията на политическата демагогия през годините на злополучния преход към демокрация и пазарна икономика. На този форум трябваше да бъдат представени гласовете, вижданията, доводите и аргументите на изследователи от трите поколения, освен това и на хора,които притежават различни идейно-политически ориентации и симпатии. Затова и в нашия сборник участват личности с леви, десни и с центристки позиции. За нас е важно, полезно да чуем всякакви гласове на хора от различни генерации, с нееднакъв изследователски опит, с несъвпадащи методологични призми, с отличаващ се пиетет към научно анализиране, интерпретиране на феномена.
Радостен е фактът, че към тези изследователи се присъединиха и учени от други научни звена: във форума участваха с доклади представители на пет от най-авторитетните български университети – СУ „Свети Климент Охридски”, УНСС, Техническия университет, Великотърновския университет „Св.св Кирил и
Методий”, УниБИТ, както и представител от Китай – докторант на Пекинския университет, а в сборника се включиха и учени от БАН и Нов български университет, както и много известна поетеса и писателка. А това доказва, че интерес към тази взривоопасна проблематика има, въпреки че темата за политическата
демагогия е сякаш изтъркана от страна на доста сервилната ни журналистика Разбира се, участниците във форума изобщо не се заблуждават, че със своите (интересни, но и задълбочени) доклади са разкрили всички потайности или секрети на твърде богатата история, съвременност, а и феноменология на този вид демагогия, нито че са разгадали, или предопределили историческите й перспективи и мутации в едно непрозрачно, смутно историческо време и динамично, крайно противоречиво трансформиращо се битие, каквито са днешните. Въпреки това те са твърдо убедени, че тази първоначална стъпка (в комплексното опознаване, изследване, анализиране и интерпретиране на политическата демагогия) несъмнено притежава своята важност, но и значимост както в чисто теоретически, така и в практико-приложен аспект. Те, обаче, са и напълно наясно, че за сериозните ограничения на ролята или влиянието на такъв одиозен феномен, какъвто е политическата демагогия, ще са потребни още много научни изследвания, научни форуми, персонални и колективни монографии, чиито анализи, обобщения, препоръки следва да се приложат в социалната практика.
Да се надяваме, че такива изследвания и солидни трудове ще има и занапред!

От съставителя на сборника: проф. д.ф.н. М.Мизов

%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f

 

пп Желаещите да получат електронното копие на сборника, могат да го поръчат  ТУК

Остави коментар