Петнадесета национална конференция “Етика и технологичен риск” 11-13.11 2019 в снимки и кадри

Георги Герасимов “Критика на дезинформацията”http://

 

д-р Камен Ковачев : “Постновини”

http://

 

адв. Евгени Чечев: “Алтернативен метод за правосъдна реформа чрез технологично изключване на търговията с влияние” 

http://

 

 

проф. Силвя Минева :”Етическият дебат за технологиите”

http://

 

д-р Ивайло Добрев: “Посткибенетичният етос”

http://

 

проф. Георги Найденов “Една нравствена дилема”

http://