Home > Галерия > Покана за участие в Юбилейната XX Национална конференция по етика – “Академична етика”

Покана за участие в Юбилейната XX Национална конференция по етика – “Академична етика” 5/5 (2)

Уважаеми колеги, скъпи приятели и читатели на Киберекология,

Имаме удоволствието да ви поканим на Юбилейната XX Национална конференция по етика. Темата на конференцията е  актуална и важна  за всеки, защото засяга всички ни  –  “Академична етика”.

Форумът ще се състои на 7 и 8 ноември 2024 г. в Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат (Северно крило), ет. 2, бул. „Цар Освободител“ №15, гр. София. Съорганизатори на събитието са катедра „Логика, етика и естетика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ и секция „Етически изследвания“ към Институт по философия и социология при Българска академия на науките. Пълният текст на докладите ще бъде публикуван. Очакваме Вашите заявки за участие!

 

КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Заявки за участие в конференцията се изпращат по имейл на адрес ethicsbg@gmail.com до 1 октомври 2024г.

Заявките следва да съдържат както имена, титла, афилиация, имейл адрес на автора, така и заглавие, ключови думи, резюме на доклада (до 150 думи). Информация за одобрените заявки ще бъде изпратена до 10 октомври.

Тематични направления, условия и срокове за участие: 

 Юбилейна XX Национална конференция по етика – “Академична етика” 

 

 

 

 

 

 

Остави коментар