Home > Новини и отзиви > Представяме ви брой 5 на Киберекология

Представяме ви брой 5 на Киберекология

cover_page-0001

Уважаеми читатели,

Представяме ви годишния, пети по ред брой на списание „Киберекология” от създаването му през 2016 г. Както обикновено, и в него сме подбрали текстове от постоянните ни рубрики „Киберлексикон” и „Коментарни анализи и изследователски текстове”.

Като акцент в броя се открояват анализите, посветени на отношението образование-технологии и съвременните проблеми, свързани с него. Именно на тях са посветени два от преводните текстове, включени в броя. Единият е на професор Виталий Леонидович Лехциер от катедрата по методология, социологически и маркетингови проучвания при Самарския Университет, а другият – на полския професор по медийно образование и прилагане на компютрите и интернет в образованието Януш Морбитзер.

Други две статии на чужди автори, които привлякоха вниманието на екипа ни и бяха споделени през годината в превод за читателите на „Киберекология”, са статията на австрийския философ и критик на модерната западна култура Иван Илич – „Компютрите правят същото с общуването, каквото оградите са направили с пасищата”, и статията на Андрей Н. Стацкевич –„Деградацията на мозъка”. В тях са описани и коментирани различни комуникативни и когнитивни проблеми, произтичащи от масовата и спонтанна употреба на съвременните технологии за обмен на информация и общуване. 

Както обикновено, и в този брой сме отделили специално място на изследователски текстове с киберекологическа проблематика от млади български изследователи. Единият от тях е Невелин Вутев – докторант към катедра „Философия” във ФФ на СУ „Св.Кл.Охридски”. Неговата статия „Идеална безволева субектност във философската интерпретация на тактическите и стратегическите игри” е включена в рубриката ни „Киберлексикон”, в която публикувахме и статията „Връзка между агресивно поведение и онлайн насилие” от Евгения Йорданова-Христова – също  докторант във ФФ, спец. Психология. Нейният текст беше представен като доклад по време на Петнадесетата национална конференция по етика „Етика и технологичен риск”, проведена в СУ „Св.Кл. Охридски” през ноември 2019 г. по инициатива на катедрата по логика, етика и естетика при ФФ на СУ и Секция „Етика” при ИФС- БАН.

 В рамките на същата конференция бяха изложени като доклади още два от текстовете, които можете да прочетете тук – „Един начин изкуственият интелект да различава добро и зло” от д-р Александър Лазаров и „Инвалидност и нови технологии” от доц. дсн Божидар Ивков. Техните автори любезно се съгласиха текстовете да бъдат публикувани освен в специалното издание на списание „Етически изследвания”, посветено на конференцията, също и в „Киберекология”, за да достигнат до повече читатели обсъжданите от тях понятия и проблеми.

На финала можете да прочетете коментарното изложение “Quo vadis homo technicus?”, в което се поставят етическите и екзистенциални въпроси за човешката идентичност, цели и ценности, пред които все по-често ни изправя техническият прогрес.

 

С пожелание за приятно четене и добро настроение през Новата година!

 

23.12.2019

От гл. редактор:

проф. д-р Силвия Минева

 

Кибер Екология 5/2019

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be2

 

 

 

 

Остави коментар