Home > Галерия > Честит 8-ми декември!

Честит 8-ми декември!

Редом с 24-ти май Осми декември е сред уникалните български празници, родени от почитта и стремежа на българския народ към познание и наука. За много поколения българи това е празникът на младостта и оптимизма, на всички, преживели и преживяващи вълненията на студентския живот, на пребиваването в най-големият дом на знанието и познанието- университета.

На 8-ми декември 1888 г. Народното събрание на България приема закон за Висшето образование и учредяването на университет в София. Той бил създаден  по инициатива на Иван Шишманов и Емануил Иванов като Висш педагогически курс при класическата гимназия с историко-филологическо отделение. Със закон от 1 януари 1889 г. курсът се превръща във висше училище с допълнителни отделения (факултети). През 1897 г. министърът на просвещението проф. Иван Шишманов поставя въпроса първото висше училище в България да има “по-особен, свой празник”. През 1902 г. Академичният съвет на Софийския университет решава това да е денят на просветителя Свети Климент Охридски – 25 ноември. По нов стил това е 8 декември. Министерството се съгласява и след решение на Академичния съвет от 30 ноември 1902 г.честването на деня започва през 1903 г. по повод на 15-годишния юбилей на Софийския университет, единственият тогава в Княжество България университет – Висшето училище. В параграф 25 от общия правилник на университета от 1905 г. се казва: “На 25 ноември (8 декември), ден на Свети Климент Охридски и празник на университета, става тържествено представление на новия ректор (мандатът е бил едногодишен). Старият ректор чете отчет за вървежа на университета, а новия казва академическа реч.” Впоследствие датата става празник на всички студенти в България.

Празнуването е отменено след 1944 г. и е заменено със 17 ноември, когато е Международният ден на студентската солидарност. През 1962 г. празникът на Софийски университет на 8 декември отново е възстановен.

На заседание на Съвета на ректорите на 28 октомври 1994 г. е взето решение 8 декември да бъде неучебен ден и празник на всички български студенти. Така празникът започва да се чества в цялата страна. Преди това Софийският университет решава да отдели патронния си празник от общия празник на 8 декември и определя 25 ноември за свой официален празник.

Както всеки празник, така и този е повод за веселие и радост, прославени и от  студентския химн: „gudeamus igitur, uvenes dum sumus”/Да се веселим, докато сме млади/. Затова нека си пожелаем  много младежко вдъхновение и оптимизъм, за да напредваме към по-добър живот всички заедно –завършили и настоящи студенти, откривайки доброто в познанието!

 

Екипът на „Киберекология” желае

весел празник на всички,

завършили и настоящи студенти и всички техни преподаватели!

Остави коментар