Изследователски текстове и коментарни анализи

Категория

Пролегомени към една философска киберантропология 5/5 (3)

Подобно на други съвременни термини, киберантропология е название, провокирано от ефектите и влиянията на бързия техногенен напредък в съвременната епоха върху светогледа, възприятията и взаимоотношенията на хората, пребиваващи в условия на глобални комуникации и дигитални технологии.

Между техниката и технологията: играта на човека с природата 5/5 (3)

Костас Акселос - известен гръцки философ, насочва своето философско дело и внимание към изследване на технологията. Възможно ли е в контекста на технологията човекът да се интерпретира по друг, неантропологичен начин? От гледна точка на техниката и капиталистическата икономическа система на ХIХ-ти в. човекът е машина за печалба, основаваща се именно на способността й да бъде полезна.