Изследователски текстове и коментарни анализи

Категория

Понятието отговорност, мислено през опита на незрящия човек

Понятието отговорност е важно от изследователска гледна точка, заради субекта на моя дисертационен труд. Той е незрящият човек. Целта на нучната работа е да разбера (доколкото е възможно) кой е Другият. Кое в тялото на Другия се смята за увредено? Какви са възприятията на този Друг?

Подражателството като девиация и неговите актуални български измерения

Николай Колев Резюме: Статията описва и коментира актуални примери  за характерни социални феномени като  подражанието и  подражателството и техните различни ефекти върху...
Виж още

Пролегомени към една философска киберантропология 5/5 (3)

Подобно на други съвременни термини, киберантропология е название, провокирано от ефектите и влиянията на бързия техногенен напредък в съвременната епоха върху светогледа, възприятията и взаимоотношенията на хората, пребиваващи в условия на глобални комуникации и дигитални технологии.