Атанас Стойчев

издател и рекламен мениджър на списанието
 

Управител на ИК „Глаголица” , магистър по политология, журналист