Силвия Минева

главен редактор
 

Професор по етика, доктор по философия, преподавател във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.От 2009 до 2015 г. е била главен редактор на е-списание Виртуална култура. Автор е на монографии, студии и статии в областта на моралната философия, професионалната и постмодерната етика. Изследователски интереси: морална философия, социално-критическа теория, етика на интелектуалните технологии, киберекология.