Сотирис Теохаридис

редактор на рубрика "Изследователски текстове и коментарни анализи"
 

доктор на философските науки, доцент по философия и по социални и политически науки в “Frederick University Cyprus”  Изследовател и автор на научни и популярни публикации в областта на философията, етиката, социалната и политическата теория, и критическата теория.