Николай Колев

стилистичен редактор и технически сътрудник