Home > Новини и отзиви > Китайската система за социален рейтинг: утопия или антиутопия

Китайската система за социален рейтинг: утопия или антиутопия 5/5 (1)

lins-11В последните години все повече се говори за развиваната от китайското правителство система за социален рейтинг или социална оценка. Макар че тази система е все още далеч от пълната си реализация на практика (вж. линка по-долу) наличието й дори като проект повдига много въпроси доколко изобщо е допустимо властта да оценява гражданите като социално (не)благонадежни и какви ще са последствията от това.
Системата за социална оценка започва да се разработва още в края на 90те в Китай. Според първоначалния план тя има 11 сегмента, като амбицията е да се обхванат всички участници в обществения жвот (индивиди, стопански организации, държавни институции), но в крайна сметка се стига до оценка основно на хора и фирми. Макар че и досега подобни системи се използват в множество страни за оценка на финансовата благонадеждност на хора и фирми (при отпускане например на банкови заеми) китайската система има много по-големи амбиции, тъй като идеята е да се докаже социалната благонадеждност на гражданите-включително чрез участието им в доброволчески дейности за града, дали имат или инямат глоби за паркиране, дали са се включвали в кампании за кръводаряване и пр. На местно ниво тази система вече работи в няколко големи китайски града, но тъй като все още не е централизирана, а различни нейни аспекти се контролират от различни агенции, може да се каже че на терен работят няколко системи с все още ограничен обхват на действие.
Привържениците на системата за социална оценка смятат че тя има положително въздействие, доколкото дава предимство на “добрите” граждани при случаи в които се налага да се прави такъв избор, при пътувания и пр. В същото време обаче вече има документирани случаи при които се създават списъци на “дискредитирани” социално индивиди, като с подобна оценка са възможни множество злоупотреби, спирани на международни пътувания, съдебно преследване и други форми на свръхконтрол от страна на властта към отделния субект. Не на последно място е тревожен въпросът как точно се събира информацията за да се определи един човек като неблагонадежден или не и доколко правото на лично пространство и поверителна информация изобщо се обезмисля от наличието на подобна система.
Повече за системата за социална оценка можете да прочетете на:  https://algorithmwatch.org/en/story/chinas-social-credit-system-overdue/ 

Остави коментар