август 11, 2018

Day

Светът на Фейсбук като „подвселена”

Резюме: Статията анализира Фейсбук като „подвселена” в смисъла, в който терминът се използва от известния социалне изследовател А. Шютц. Изложението е фокусирано върху възможността социалната мрежа да се определи като подвеселена заради специфичната безтелесност, интерсубективност и спонтанност на новата, виртуална социалност. Ключовии думи: Фейсбук, подвселена, А. Шютц, социална мрежа, виртуална социалност.