декември 26, 2019

Day

QUO VADIS HOMO TECHNICUS?

  Силвия Минева* Резюме: Статията разглежда парадоксална съдба на човека като HOMO TECHNICUS, необратимите ефекти на технологичния прогрес и предизвикателствата, пред които...
Виж още