Quo vadis Homo Technicus?

Quo vadis Homo Technicus?

Статията описва предизвикателствта, пред които ни изправят съвременните технологии със своя бърз напредък и разнородни ефекти

Остави коментар