Изследователски текстове и коментарни анализи

Категория

Техномистицизъм. Кибернетика на сакралните преживявания

Ивнайло Добрев.   Настоящата статия предлага  опит да мислим и представим екзистенциалните и потребителски убеждения, свързани с употребата на някои технологични и кибернетични обекти, явления и процеси в съвременния свят, през понятието „сакрално” като описващо форми на парарелигиозен опит. Основания за такъв опит ни дава начинът, по който Мирча Елиаде използва понятията „сакрално” и „религиозен опит” и възможността използваната от него херменевтико-интерпретативна парадигма в изследванията му върху историята и феноменологията на религиозността да бъде приложена  към  някои обекти на съвременната кибернетична и технологична култура.  Основната теза на Елиаде,  с която експериментирам философско-теоретически в този текст,  е изложена в неговото популярно произведение „Сакралното и Профанното”. Представена съвсем накратко, тя гласи следното:  модерният и съвременният човек изпитват повече или  по-малко неосъзната потребност от религиозен опит и търсят също такива по-малко или повече неосъзнати форми, с които да я удовлетворят. Във връзка с тези форми въвеждам понятието „техномистицизмът”,  като подходящо за  означаване на нагласите и практиките на фетишизация и сакрализация  на някои продукти и явления на съвременната технологична действителност.                                                                                                                                Keywords: Technomysticism, Sacral, Sacred Hermeneutics, Cybernetics of Sacred Experience.

Човечество на кръстопът: между технофилския солуционизъм и имплицитната етика

Silvia Mineva, Desislava Vasileva: Humanity at a Crossroads: Between Technophilic Solutionism and Implicit Ethics Abstract - The paper presents the global changes provoked by the exponential technological expansion and its ambiguity as a factor of global threats and planetary risks - environmental crises, military competition, digital slavery, etc. The main conclusion is that in order to deal with technological risks, we need to rethink the individualistic values, group-private interests and market relations that dominate today in the ideas of the common good and humanity at the expense of care about the humanity in human beings, nature and justice in society. Keywords - technophilic solutionism, implicit ethics digital slavery, Industry 4.0, digital creatures, global crises .
1 2 3 5