Александър Гънгов

редактор
 

Професор по логика и философия с преподаване на английски в катедра „Логика, етика и естетика“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Изследователски интереси в областта на философските измерения на логиката приложенията на логиката в медицината и критиката на манипулацията в публичния дискурс. Директор е на магистърската и докторантска програми по философия с преподаване на английски език и главен редактор на списание Sofia Philosophical Review. Изнасял е лекции в редица европейски и американски университети.