Оля Харизанова

зам. гл. редактор
 

Професор, доктор на философските науки; преподавател по информационно-търсещи системи; ръководител на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ към Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“; ръководител на магистърска програма „Управление на електронно съдържание“; член на редколегията на сп. „Библиотека“; председател на Сдружение „Български институт за развитие“. Изследовател и автор на научни и популярни публикации в областта на устойчивото развитие на информационното общество.